top of page

Where Corals Lie

Covershot KTC 1639.jpg

 

"Natur als Spiegel der Seele

 

Edward Elgars Sea Pictures, Gustav Mahlers Rückert-Lieder und Richard Wagners Wesendonck-Lieder- all diese großen Liedwerke verbindet ein übergeordenetes Sujet: die Natur als Spiegelbild menschlicher Empfindungen. Angst und kalte Stürme, ein tosendes Meer, karge Landschaften, Sonnenstralen als fernen Hoffnungsschimmer. Mit dieser schier endlosen Palette von Gefühlen beschäftigt sich die holländische Mezzosopranistin Ruth Willemse auf ihrem Album “Where Corals Lie”. Mit einem strahlenden, aber kraftvollen Klang vermag sie es, dem Hörer die Gefühlsachterban der drie Komponisten näherzubringen. Vital Stahievitch der seit 2005 ihr Duopartner ist, zeigt sich als großartiger Liedbegleiter. Beide vermögen große Spannungsbögen zu zeichnen unde den individuellen Eigenheiten der doch sehr unterschiedlichen Komponisten gerecht zu werden. Das Ergebnis ist ein wunderbares Wechselbad der Gefühle." SK

 

Crescendo Magazine

"Gloedvol en ontroerend. Zo zou je de vertolkingen van Willemse, niet alleen in Elgar maar in alle drie de cycli, ook kunnen noemen. Ze heeft een prachtige, warme en rijke stem en een exemplarische tekstvoordracht: elke frase krijgt kleur en betekenis. Ze beslaat moeiteloos het brede emotionele spectrum van deze muziek, van kalm ingetogen tot extatisch vlammend. Vital Stahievitch, de pianist waarmee Willemse al vanaf 2005 samenwerkt, is een ideale partner. Je merkt dat de twee volledig op elkaar zijn ingespeeld, en Stahievitch reageert in zijn spel prachtig op de vele schakeringen in de stem van Willemse. Deze eerste cd van Ruth Willemse is meteen een voltreffer; dat er nog vele mogen volgen!"

 

Benjamin Rous  in Klassieke Zaken
 

'Edward Elgars (orkestrale) Sea Pictures zijn in Nederland niet heel erg bekend. Dat is jammer, want ze doen zeker niet onder voor de bekendere werken van Elgar. Goed nieuws dus dat de Nederlandse mezzosopraan Ruth Willemse ze een prominente plaats geeft op haar debuutalbum. Bijzonder fraai is de wijze waarop zij een welhaast Britse onderkoeldheid moeiteloos laat omslaan in extase, soms zelfs in een enkel lied (Sabbath Morning at Sea). Eenzelfde combinatie van expressie en stembeheersing is te horen in Wagners Wesendonck Lieder en Mahlers Rückert Lieder. Haar begeleider, pianist Vital Stahievitch met wie Willemse als vanaf 2005 samenwerkt, spiegelt daarbij de zang; ingetogen waar nodig, weelderig laatromantisch als dat kan. Indrukwekkend.'

 

Henri Drost in Platomania
 

 

"Een andere aanwinst van eigen bodem is deze fraaie opname, waarvan de titel is ontleend aan het vierde lied van Elgar’s prachtige Sea Pictures. Heerlijk om die weer eens te horen! Het veelomvattende thema van het gekozen repertoire is de innige verbondenheid van de natuur met de zielenroerselen van de mens. Daarbij gaat het niet alleen om een vredige beschouwing, maar ook om een existentiële levensangst. Zoals Ruth Willemse het helder verwoordt in het begeleidende boekje (vrij door mij vertaald): “De liederen van Elgar, Mahler en Wagner verklanken deze angst, maar bieden aan het eind ook hoop en troost. De natuur lijkt soms een weerspiegeling van onze innerlijke wereld. Iets dergelijks gebeurt ook in de muziek, maar de emotionele band met deze innerlijke wereld heel direct is, directer dan in andere kunstvormen.

 

Ruth Willemse weet de sfeer van beide werelden treffend uit te drukken met haar volle, soms dramatische mezzo en heldere dictie is zij in staat al deze emoties voor de luisteraar herkenbaar te maken. Waarbij zij uitstekend wordt bijgestaan door de uit Minsk (Belarus) afkomstige, maar nu in Nederland woonachtige, Vital Stahievitch. Zelfs in de vaak virtuoze pianopartijen weet hij de atmosfeer vast te houden, wat geen geringe opgave is."

 

Henriëtte Posthuma de Boer in Liedvriend

bottom of page